«راهکارهای مهدی کروبی برای خروج از وضعیت کنونی»


«راهکارهای مهدی کروبی برای خروج از وضعیت کنونی»
5 راهکار کروبی برای خروج از بحران

سایت سحام نیوز :

بسمه تعالی

ملت آزاده و عزادار ایران؛

آنچه در عاشورای حسینی بر این ملک و دیار رفت، مایه نگرانی و آزردگی هر انسان آزاده و مسلمانی بود؛ آنچه از خشونت عریان به چشم دیدیم و آن کشتار بیرحمانه چیزی نبود که بتوان از کنار آن به راحتی گذشت.خشونت برخی نیروهای حافظ امنیت و ارزان شدن جان آدمیزاد بدانجا رسیده است که در ظهر عاشورا در جمهوری اسلامی ایران با خودرو انتظامی ، مردم زیر گرفته می شوند و از بلندی پرتاب می گردند و سینه آنها را هدف گلوله قرار می دهند؛ لابد به آن دلیل که از رای خود پرسیده و صدایی برای حق خواهی بوده اند. و با این حال زبان ها را بسته می خواهند تا صدای دلخراش این جنايت به گوش ها نرسد. گویی که خدا ناظر بر این رفتارها نبوده است و آنچه بر عزاداران حسینی رفته را ندیده است. و گیریم که همگان را با ارعاب و تهدید به سکوت وادارند اما با فیلمها و تصاویری که جان دادن شیعیان حسینی در روز عاشورا را به تصویر می کشد و تصویری که به نام جمهوری اسلامی برای آیندگان به یادگار خواهد ماند چه می توان کرد؟ به راستی که بر این ماتم باید گریست.

 حوادث بازداشتگاهها و ماجرای کهریزک و خشونت به زنان و دستگیری های فله ای و دادگاههای فرمایشی و ارعاب تئوریزه شده کم بود که دست آقایان به خون مردم در روز عاشورای حسینی نیز آغشته شد. طنز ماجرا اما آنجاست که طلبکار هم می شوند. دست پیش می گیرند مبادا که پس بیافتند. شب عاشورا به حسینیه جماران یورش می برند و با این حال از شکسته شدن حرمت امام و عاشورا نیز سخن می گویند. با چاقو و قمه به جان مردم در تهران و مشهد می افتند و بعد حکم محاربه برای دیگران صادرمی کنند. مواجب بگیران را به جان مردم می اندازند و مردم را فریب خورده و مزدور اجنبی می خوانند. منتقدان خود را منافق می نامند و کسی را روانه زندان می کنند که پدرش شهید مظلوم آیت اله بهشتی، قربانی منافقین بوده است. او را بازداشت می کنند آن هم در دانشگاه و در سر کلاس درس. البته آقایان حرمتی نیز برای دانشجو و دانشگاه باقی نگداشته اند و دانشگاه را پادگان کرده اند. دیدیم که چگونه در شانزدهم آذر ماه به دانشگاه قشون کشی کردند و دانشجویان را روانه زندان ساختند.

 مردم ایران چه شیعه و چه سنی همواره احترامی خاص برای اهل بیت و مراسم مذهبی در ایران قائل بوده و هستند. آنچنانکه مسیحیان نیز در عاشورای حسینی نذر و نیاز خود را ادا می کنند و بی حرمتی به عاشورا در مملکت ما امری بی سابقه بوده است. البته شکستن حرمت عاشورا اگر از کسی سرزده باشد نیز محکوم است و پرواضح است که ارتکاب چنین اتهامی باید در دادگاه صالح رسیدگی ومطابق قوانین کشور مرتکبین مجازات گردند اما آقایان به عینه حرمت عاشورا را شکسته اند و با این حال مردمی چنین نجیب را به شکستن حرمت عاشورا متهم می کنند؛ انگار ندیده اند که شهیدان ما در عاشورای امسال لباس سیاه بر تن داشتند. گناهی را با گناه دیگر می شویند و یک دروغ را با دروغ دیگر تکمیل می کنند. گویا برای هدفی مقدس می توان دروغ را بر دروغ انباشت. آقایان از اندیشه ماکیاولی تنها همان جمله را خوب آموخته اند که هدف وسیله را توجیه می کند. دروغ می گویند اما تا به کی؟

 همه اینها را انجام می دهند و جالب است که آنقدر احساس ترس و تنهایی می کنند که علما و چهره ها را در تنگنا قرار می دهند تا بیایند و با مظالم شان همراه شوند. امامان جمعه را بسیج می کنند تا در حرکتی هماهنگ به میدان بیایند و منتقد معترض را محارب بخوانند و راه را برای یک سناریوی از پیش طراحی شده دیگر بگشایند. معنای همه چیز وارونه شده بود که محارب نیز بر آن افزوده شد. نمی دانستیم که طلب کردن رای خود و اعتراض به دزدی سیاسی نیز از نگاه آقایان مساوی با محاربه و مصداق مفسد فی الارض است. تقسیم مردم به شهروند درجه یک و دو و خس و خاشاک کم بود که مردم را بزغاله و گوساله نیز نامیدند. مرحبا به این جسارت و بی پروایی!

 خدایا تو شاهد باش که برای چهار روز حکومت چه آبرویی از اسلام و انقلاب بردند و چه ارزان موجبات تنفر مردم از روحانیت را فراهم کردند. خدایا تو شاهد باش که چگونه یک جدال سیاسی را به یک جنگ مذهبی تبدیل کردند تا بتوانند به نام دین، حق خواهی سیاسی مردم را سرکوب کنند. کار ما بدانجا رسیده است که یک گروه سیاسی به نام جامعه مدرسین اطلاعیه می دهد و یک مرجع عالیقدر، آیت الله العظمی یوسف صانعی را از مرجعیت سلب می کند. جامعه مدرسین فعلی گویا تصور می کند از همان جایگاهی رفیعی برخوردار است که جامعه مدرسین پیش از انقلاب و در ابتدای انقلاب برخوردار بود. برخی از اعضای تازه به دوران رسیده جامعه مدرسين در غیاب اساتید گرانقدر بر اين خیال خام‌اند که یک مرجع را با یک اطلاعیه می توان از مرجعیت به در کرد. در حکومت اسلامی به مسجد و منزل و مدرسه عالم مجاهد آیت الله علی محمد دستغیب به خاطر اظهار نظری حمله ور میشوند و مردم را با توسل به زور از مسجد بیرون و خانه خدا را پلمپ می کنند. به نام مذهب، حکومت می کنند و با این حال چنین آبرو از مذهب می برند.

 در این آشفته بازار اگر چهره ای همچون جناب آقای میرحسین موسوی نیز نجیبانه پیشنهادهایی را برای عبور از بحران پیشنهاد می کند پاسخ او هتاکی و توهین هایی است که از هر سو سرازیر می شود. گویی برخی از دست اندرکاران امور نه تنها تمایلی به آرامش ندارند که نان خود را در تنور بحران و آشوب و سرکوب می بینند و راه توفیق خود در قدرت را صرفا با وجود چنین شرایطی گشوده می یابند و بحران را با بحرانی دیگر پیوند می زنند. حال آنکه خروج از بحران در گرو اجرای کلیه اصول قانون اساسی است ؛ امری که شرط اساسی آن استقلال قوه قضائیه و اجتناب از سیاست در امر قضاوت است؛ همچنان که امام بزرگوار نیز فرمودند “قوه قضائیه قوه ای است مستقل و هیچ مقامی حق دخالت در آن را ندارد” و “قضات نیز نباید گوش به هیچ کس بدهند”. ما کجا و توصیه حضرت امام کجا!

 آری، عده ای بر این گمان اند که با بستن تمام روزنه های اصلاح و دربند کردن تمام اصلاح طلبان، چراغ اصلاح طلبی خاموش خواهد شد و پرچم مبارزه با دروغ و فریب بر زمین خواهد افتاد. من اما شهادت می دهم که ارعابها و تهدیدهای روزافزون، نه تنها مرا در پیمودن مسیری که در پیش گرفته ام سست تر نکرده که راسخ تر کرده است و به واسطه ایمانی که به راه خویش دارم خود و فرزندانم را آماده هر گونه مصیبتی نیز ساخته ام. به نظر اینجانب خروج از بحران دامنگیر فعلی توجه به موارد ذیل خواهد بود:

 1- اعتراف و توبه ظالمان و بخشش مردم: آنانی که مسبب مظالم عاشورای حسینی و حوادث پس از انتخابات بوده اند باید توبه کنند نه آنهایی که برای احقاق رای خود شهید داده اند. آنهایی باید توبه کنند که چوب حراج بر ثروت ملی کشور زده اند و از کیسه مردم حاتم بخشی کرده اند و مردم را در فقر و تنگدستی رها کرده اند. آنهایی باید توبه کنند که افراد بی صلاحیت را تایید صلاحیت کردند و افراد واجد صلاحیت را رد و مردم را از حق انتخاب کردن محروم ساختند و برای تغییر رای مردم جواز صادر کردند و اعتراض مردم را با گلوله سرکوب نمودند. آنهایی باید توبه کنند که دانشجویان را از تحصیل محروم کردند و بی دانشان را بر صدر نشاندند. توبه ظالمان اولین راه بازگشت آرامش به کشور و تسکین دل های داغدیده است. مردم ایران اهل زیاده خواهی نیستند. توبه کنندگان را که به گناه خود اعتراف کنند خواهند بخشید اگرچه ظلم آنها را فراموش نخواهند کرد. نه کسی به دنبال انتقام است و نه انتقام گیری درمانی بر ظلمهای رفته بر مردم خواهد بود.

 2- انحرافی که از انقلاب ایران صورت گرفته باید اصلاح شود. انقلاب را بی شک صاحبان قدرت منحرف کرده اند و نمی توان بار این انحراف را بر دوش مردم گذاشت. اصلاح این انحراف نیز تنها در گرو اجرای قانون اساسی و کنوانسیون های بین المللی است که ما آنها را امضا کرده و به اجرای آنها متعهدیم. آزادی مطبوعات و به رسمیت شناختن فضای نقد و نقادی ، آزادی زندانیان سیاسی و حاکمیت حقوق ملت حرکت در مسیر اصلاحی است. نمی توان افراد را به صورت فله ای بازداشت و محاکمه کرد و بدون وکیل و هیات منصفه و به صورت غیرعلنی و در فضایی امنیتی و بدون رعایت اصول آیین دادرسی هر اتهامی را بر آنها بار کرد و با این حال دم از انقلاب و جمهوریت و اسلامیت نیز زد. انقلاب ما به انحراف رفته است و این انحراف تنها با به رسمیت شناختن آزادیهای مصرح در قانون اساسی اصلاح خواهد شد.

 3- پرهيز از خشونت : احیای آزادی ها و مبارزه با استبداد را تنها با ابزار اصلاحات می توان پیش برد. ما معتقد به اصل ولایت فقیه و جمهوری اسلامی متکی بر آرای 98 درصدی هستیم نه جمهوری اسلامی ای که ارزشی برای رای مردم قائل نیست. بر این اساس ما معتقد به اصلاحات و مبارزه غیر خشونت آمیز برای بازگرداندن قطار انقلاب به ریلی هستیم که از آن خارج شده است. برای پیش برد مبارزه ای مسالمت آمیز نباید به دامان خشونت افتاد. اگرچه من اطمینان دارم که برخی از دست اندرکاران امور از افزایش خشونت استقبال می کنند چه آنکه آنها تنها در فضایی آکنده از خشونت است که می توانند راه را برای سرکوب بگشایند. از اینرو پرهیز از خشونت اصلی اساسی در حق خواهی اصلاح طلبانه ما بوده است و خواهد بود.

 4- ریشه یابی و علت یابی حوادث اخیر: دستگاههای امنیتی بهتر است که به جای پروژه های نخ نما شده و اعتراف گیری های بی حاصل به دنبال ریشه یابی اتفاقات باشند. به فرض که مردم معترض رفتاری تندتر از انتظار نیز در روز عاشورا از خود نشان داده باشند باید به سراغ علت ها رفت نه نتیجه. کلام خداست که ” فریاد توام با تندی را دوست ندارد مگر آنکه فریاد مظلوم باشد”. اگر خشونتی از سوی برخی از مردم سرزده است باید دید که چه برخوردی با آن جمعیت میلیونی در بیست و پنجم خرداد که تنها شعارشان سکوت بود صورت گرفت که آنها چنین تغییر مشی داده اند؟ آیا اگر خشونتی از سوی برخی معترضین صورت گرفته باشد نتیجه خشونت برهنه و ظلمی نیست که بر آنها روا شده است؟ دستگاههای امنیتی به جای آنکه در توجیه حوادث و سناریوی ذهنی خود بر دایره بازداشت ها بیافزایند بهتر آن است که ریشه این مظالم و خشونت ها را شناسایی کنند؛ که از دیدگاه اینجانب ریشه این اتفاقات و مظالم و عصبانیت مردم نیز به انتخابات ریاست جمهوری 84 بر می گردد؛ انتخاباتی که نقطه آغازی در نادیده گرفتن رای و حق مردم بود.

 5- من مهدی کروبی آمادگی خود را برای مناظره با هر نماینده ای از سوی حکومت اعلام می کنم تا مشخص شود که این انقلاب را چه کسانی به انحراف بردند و مسئول مظالم رفته بر مردم چه افراد و گروه هایی هستند. ما را منافق و فتنه جوی و وابسته به دولتهای غاصب وسلطه جو خوانده اند. شیوه ما البته این نیست که مخالف خود را منافق و ضدانقلاب و برگشته از اسلام بخوانیم. اما تنها یک مناظره واقعی که مردم نظاره گر مستقیم آن باشند روشن خواهد ساخت چه کسی با حق است و چه کسی بر حق؛ چه کسانی از منافع ملي، عزت و سربلندی مردم بزرگ ایران و آرمان هاي امام فاصله گرفته و چه کسانی هنوز بر آن آرمان ها پایبند هستند. در این میان داوران اصلی مردم خواهند بود و چه داوری بهتر از مردم.

مهدی کروبی

21 دی ماه 1388

Advertisements

18 پاسخ

 1. قشنگ بود روی بیانیه زیبای شما فکر میکنم

 2. کار ما به کجا رسیده که این باید بیاد برای ما راه خروج از بحران بده!!!!!!!!!!!
  حافظ تو خود حجاب خویش ، از میان برخیز
  آقای کروبی ، تو و امثال تو نباشند ، در کشور بحرانی نیست. اگر تو امثال تو از میان برخیزند ، کل بحران کشور حل می شه.

  • در جواب سید محمد حسین باید بگم آیا فقر روز افزون مردم نشانه ای از بحران نیست ؟ آیا ورشکستگی شرکتها و بیکار شدن هزاران کارگرو کارمند ونیوروی متخصص بحران نیست ؟ آیا پرشدن بازار داخلی از محصولات چینی و وابستگی هر چه بیشتر کشور به این کشور که ثمره نوکری سید علی خان به دولت چین است و ثمره ای جز بیکار شدن هزاران جوان متخصص داخلی است نشانه ای از بحران نیست . آیا سقوط هواپیما ها مستعمل روسی که تاوان نوکری ارباب شما به دولت روس است نشانه بحران نیست ؟ …………..
   پس :
   مرگ بر جمهوری اسلامی ایران

 3. ببخشید کروبی مگه زنده است

 4. ای ول مناظره بابا توی اون مناظره چه کردی که دوباره

 5. گويا ايشون مشاعرشون رو از دست دادن…..

 6. واقعا تحت تاثیرقرارگرفتم….فتنه سبز کودن ترازکروبی برای سپربلای اربابان خودکردن نمی توانست پیدا کند

 7. آقای کروبی همه تظلم خواهیت درست ولی شما می توانی حرف خود ت را بزنی ومردم کی بشما نمایندگی داده اند که بگویی مردم جمهوری اسلامی وولایت سفیه را می خواهند
  مردم ازدست ولایت آخوندهای شپشو دارن جان می دهند وشما دوران اول انقلاب را دوران طلایی می دانید
  چه خدمتی شما آخوندان درهمان اول انقلاب به ایران کرده اید بجز اینکه به پستها تکیه زده وخزانه ملت را تاراج وبه گرایان لبنان وفلسطین ودیگر گرایان جهان پیشکش نموده اید شرم هم اندازه دارد
  براستی ازنظلم خواهیت سپاس دارم وحرفهای درست می زنی ولی جمهوری اسلامی به زباله دانی تاریخ پیوسته نه امسال بلکه سالیان است وخودت توجه نکرده ایی !!!!! همانروزهم تتمه اش به زباله دانی ریخته شد که شما بااعلام حکم حکومتی جلوی قانون مطمبوعات راگرفتی وگویا آن هنگام چندین شغل هم داشتید مثل مشاور رهبر ونیز تشخسص مصلحت و یک پست دیگر هم داشتی بعلاوه اینکه رئیس مجلس هم بودید و حالا چه شده است ؟؟؟ اسلامدونتان درد گرفته ؟؟؟ اگز شما آقای وموسوی خواستار تثبیت جمهوری نکبت بار اسلامی وولایت سفیانی هستید فقط حرف خودتان را بزنید وازجانب مردم فضولی نفرمایید دوران طلایی خمینی برای شما نکبت ها دوران طلایی بوده !!! نه برای ملت مظلوم ایران !!!!!

 8. جداً مردم تشنه ارشاد کروبی بودن !؟!؟!
  خوب شد راهنمایی مون کرد !؟!؟
  وگرنه من یکی که تو گمراهی می موندم ؟؟؟؟؟
  اصلآ چرا کروبی را بعنوان اولین متفکر برتر جهان انتخاب نکردن
  واقعآ حقش رو خوردن

 9. دير يا زود همه چيز درست مي شود.. ما اميدواريم

 10. یکی نیست به این کروبی احمق( عامل دست موساد!) بگه بیشتر از این خودتو خراب نکن ..

 11. آقای کروبی
  انقلاب را کسانی به انحراف کشاندند که در همه انتخابات ها انتظار دارند اول شوند و در قدرت بمانند. هر وقت که رای نمی آورند مثل بچه ها بهانه می گیرند. به این و آن نامه می نویسند ، از سمت هایشان استعفا می دهند به این و آن تهمت می زنند تصمیم به احداث شبکه ماهواره ای و حزب می گیرند و …(سال 84)
  همانانی که عشق رئیس جمهور شدن دارند با آنکه سنشان هفتاد به بالا و رایشان زیر آرای باطله است و اخلاقشان کودکانه و فهمشان ….. است و به هر قیمتی می خواهند مثل دخترها جلب توجه کنند.
  همانانی که آنقدر شوتند که معاون اولشان به کس دیگری رای می دهد.
  انقلاب را همان خواصی به انحراف بردند که که شکمشان از مال حرام پر شده است و ثروت های آنچنانی دارند و از گرفتن پول از جزایری ها ابایی ندارند.
  همانانی که هر کجا می روند یک اتوبوس محافظ با خود می برند.
  همان کسانی که در مجلس تحت امرشان نمایندگان تحصن کردند و به …….. جام زهر تعارف کردند.
  انقلاب را کسانی به انحراف کشاندند که بزرگترین تهمت ها را به نظام اسلامی زدند.تهمت هایی که دشمنان نزدند چون می دانستند کسی این موارد را باور نمی کند.
  همانانی که ذکر روز و شبشان یار امام بودنشان است ولی راه و منش امامشان را فراموش کرده اند.
  همانانی که لباس پیغمبر به تن دارند اما از راه و مرام او بهره ای نبرده اند و قرآنش را از یاد برده اند که می فرماید:»الفتنة اشد من القتل»
  و در جای دیگر»الفتنة اکبر من القتل»
  الحق که چه صحیح گفت پیر جماران که » معیار حال فعلی افراد است.»

 12. بیایید بخورید بابا یه کار نکنید یه چی بدم دستتون به جا خای آقا(خامنه ای) بخورید.من با کروبی موافقم خود من هم اسلام رو می خوام هم ایران.مخالف ها که چیزمو میدم بهشون اصلا اهمیت ندارند این احمق ها که جوابشون رو بدم.اما کاوه برادر من. جنبش سبز اختلاف نظر ها رو به رسمیت میشناسه.اتحاد تا پیروزی. پس لطفا با نظر تندتون اختلاف ایجاد نکنید.این ها همین رو می خوان اختلاف ما=نابودی ما
  درود بر تو کاوه
  درود بر جنبش سبز
  درود بر کروبی

 13. ;کروبی بی شرف ما رفتارت را در قزوین فراموشنکردیم بی ناموس
  مگه همین توی بی شرف نبودی که از ماشین دو دست را دراوردی بیرون و به اونایی که نگاهت میکردند شصتت را نشان دادی و گفتی بیخ
  تو برای ما راهکار نشان می دی
  برو بمیر بی ناموس
  برو بمیر آخوند دزد ولد زنا
  تو وقتی معمولی حرف میزنی دور دهن کثیفت کف جمع می شه بعد می خوای مناظره کنی
  گوخ خوردی

 14. تمامي افرادي كه به جناب آقاي كروبي كه جز حق طلبي چيز ديگري نمي گويد هتاكي مي كنند جزو جيره خواران حكومتند كه احساس مي كنند كسي آمده كه با مفت خوريشان و زور گوئيشان مقابله كند. ما نيز همواره همچون كوهي آهنين با تو ايستاده ايم.

  درود بر تو كروبي قهرمان
  درود بر تو كروبي قهرمان
  درود بر تو كروبي قهرمان

 15. سلام علیکم:
  ابتدالازم میدانم ماشاءا… به این شجاعت وآفرین به این صراحت قاطعیت….بگویم
  امّاجناب آقای کروبی عزیزیک تأسفهایی هم براتون دارم یکی این است که اوّلاً گواینکه انحراف انقلاب،وایجادسدّمعبردرمسیرپیروزی آن اخیراً رخ داده…؟!گواینکه هنوزمتوجه نشده اندودرک نکرده اندکه آن ظلم وستم فجایع برسرانقلاب ماوهدررفتن خون هزاران شهیدازهمان دوران سقوط نظام ستم شاهی (که هم اکنون ولایت فقیه به آن وجه مردمی وروسفیدی بهش داده)وپیدایش وعلم کردن نظام ضدبشری وضد دینی ولایت فقیه که بسته توصیه شده انگلیس و…بود،که باتصویب اصولی ازاصول قانون ضدبشری وضداسلامی موسوم به قانون اساسی [منجمله اصول5و12و…توطئه چینی وپایه زیزی واعمال شدوموحبات کشاندن انقلاب مابه منجلاب گمراهی راهی وسر گردانی وبیراهه روی والنهایه ابزارقبضه قدرت دردست نوادگان ابولهب وابوجهل وخوارج ویزدو…بامنطق فرعونی که پایبندبهیچ اصل واساس ومنطقی نیستندگردیدو….
  دوم اینکه:جناب آقای آیةا…کروبی تاکی میخواهی پرده از روی تجاهل برندارید؟!تاکی نمیخواهیدتسلیم قرآن واصول ومبانی اسلام نشوید؟! تاکی میخواهیدتسلیم حق نشوید؟! تاکی میخواهیدباز هم وجه مقدّس تصنیعی وتقلبی به یک نظام فوق دیکتاتوری ضد اسلامی وضدقرآن وضدبشری بنام ولایت فقیه بدهیدوازآن پیروی کنیدو پایبندبه آن باشیدودرعین حال هم خودتون رابه بشردوستی ومسلمانی وپیروی ازاسلام پوشش تصنعی دهیدودرصدداغفال امت اسلامی برآیید؟!
  آخه عزیزمن شمادیگه چراکه خوددرزمره اساتیدعلوم اسلامی قراردارید؟! آیاراستی هنوزجاهلیدیاخودرابه تجاهل می زنید؟ شماازمعرفی حکومت اسلامی درآیه شریفه59سوره مبارکه نساءقرآن عظیم[اطاعت ازخداورسول خدابااستفاده از«اولی الامر»] بی اطلاعید؟!
  مگه غیرازاین است که [اطاعت ازخدا ورسول خداواولی الامر….(اولی الامراوّلاً جمع ولی است وبه معنای فرمانروایان است « نه فرما نروا» یعنی جمعی نه فرد ثانیاً جمعی ازدانشمندان متّقی اسلامی (البته دانشمند به تعبیرخاص خودکه بکسانی اطلاق میشودمسلط ومتبحربه تمامی علوم اسلامی وسایرعلوم لازمه بشری باشند نه بتعبیردیکتاتوران ولایت فقیه وعوامفیبان هرکس بتواندیک فرمول مثلاًریاضی یافیزیکی ویافقهی واسلامی رابفهمدومسئله ای راحل کنددیگردانشمنداست) لذاحکومت اسلامی [اولی الامر..]فردی نیست وباتوجه به ادامه همان آیه شریفه سخت ازاطاعت ازفردوحکومت فردی بهرعنوان ودرهرلباس وباهرچهره ای که باشد بیزارومتنفراست وضدیّت دارد ولواین فرد،دانشمند اسلامی، فقیه(فقه دان)یاریاضی دان، شمیدان،فیلسوف، مفسرقرآن ویاهرفردی باهرتوان ودرجه علمی که باشد(تاچه رسدبه نوادگان ابوجهل وخوارج…)درنتیجه لاشخوران وشهوترانان وقدرت پرستان ویزیدصفتان وپیروان ابولهب ووابوجهل وعبدا…ابی همانا ضد دین وقرآن واسلام حکومت اسلامی بوده وهستندوخواهند بود همانطورکه درشعارشان هم بصراحت وعلنی باسوء استفاده ازناآگاهیهای ملّت مظلوم وزیرستم بنحوشفاف بیان واعلام میدارند(مرگ برضدولایت فقیه یعنی مرگ برحکومت اسلامی،مرگ بر قرآن،مرگ بردین اسلام…ومثل فرعون وفرعونیان […..ان ربّک….]هرکه باولایت فقیه ضداست محکوم به نابودی است میگویندکه طبیعت دیکتاتوری وفعون صفتان هم همین است وبیشترازآن انتظارنمیرودچون اگر طبیعت مستکبران ومترفان وظالمین وستمکاران چنین نمی بود نیازی به ظهورپیامبران خاصتاً محمدمصطفی(ص) واسلام وقرآن نمی بود…. فلذاازآنجائی که حضرات عالی بهترازقشرناآگاه که بدورازمنجلاب اندیشه وافکار پلیدولایت فقیه بوده اندوخباثت آن رابااندازه شماکه مدتهای مدیدی درجوارشان بوده ایدنمیفهمندازیکسو،واز سوی دیگرنظربه اینکه شعاراصلاحات راعلم کرده ایدامیدوارم اندگی به اصلاح افکارواندیشه واعتقادادت خودتونهم بپردازید…/ والسلام علی من التبع الهدا ومن ا…التوفیق

 16. سلام علیکم:
  ابتدالازم میدانم ماشاءا… به این شجاعت وآفرین به این صراحت قاطعیت….بگویم
  امّاجناب آقای کروبی عزیزیک تأسفهایی هم براتون دارم یکی این است که اوّلاً گواینکه انحراف انقلاب،وایجادسدّمعبردرمسیرپیروزی آن اخیراً رخ داده…؟!گواینکه هنوزمتوجه نشده ایدودرک نکرده ایدکه آن ظلم وستم وفجایع برسرانقلاب ماوهدررفتن خون هزاران شهیدازهمان دوران سقوط نظام ستم شاهی (که هم اکنون ولایت فقیه به آن وجه مردمی وروسفیدی بهش داده)وپیدایش وعلم کردن نظام ضدبشری وضد دینی ولایت فقیه که بسته توصیه شده انگلیس و…بود،که باتصویب اصولی ازاصول قانون ضدبشری وضداسلامی موسوم به قانون اساسی [منجمله اصول5و12و…توطئه چینی وپایه زیزی واعمال شدوموحبات کشاندن انقلاب مابه منجلاب گمراهی وسر گردانی وبیراهه روی والنهایه ابزارقبضه قدرت دردست نوادگان ابولهب وابوجهل وخوارج ویزدو…بامنطق فرعونی که پایبندبهیچ اصل واساس ومنطقی نیستندگردیدو….
  دوم اینکه:جناب آقای آیةا…کروبی تاکی میخواهی پرده از روی تجاهل برندارید؟!تاکی نمیخواهیدتسلیم قرآن واصول ومبانی اسلام نشوید؟! تاکی میخواهیدتسلیم حق نشوید؟! تاکی میخواهیدباز هم وجه مقدّس تصنیعی وتقلبی به یک نظام فوق دیکتاتوری ضد اسلامی وضدقرآن وضدبشری بنام ولایت فقیه بدهیدوازآن پیروی کنیدو پایبندبه آن باشیدودرعین حال هم خودتون رابه بشردوستی ومسلمانی وپیروی ازاسلام پوشش تصنعی دهیدودرصدداغفال امت اسلامی برآیید؟!
  آخه عزیزمن شمادیگه چراکه خوددرزمره اساتیدعلوم اسلامی قراردارید؟! آیاراستی هنوزجاهلیدیاخودرابه تجاهل می زنید؟ شماازمعرفی حکومت اسلامی درآیه شریفه59سوره مبارکه نساءقرآن عظیم[اطاعت ازخداورسول خدابااستفاده از«اولی الامر»] بی اطلاعید؟!
  مگه غیرازاین است که [اطاعت ازخدا ورسول خداواولی الامر….(اولی الامراوّلاً جمع ولی است وبه معنای فرمانروایان است « نه فرما نروا» یعنی جمعی نه فرد ثانیاً جمعی ازدانشمندان متّقی اسلامی (البته دانشمند به تعبیرخاص خودکه بکسانی اطلاق میشودمسلط ومتبحربه تمامی علوم اسلامی وسایرعلوم لازمه بشری باشند نه بتعبیردیکتاتوران ولایت فقیه وعوامفیبان هرکس بتواندیک فرمول مثلاًریاضی یافیزیکی ویافقهی واسلامی رابفهمدومسئله ای راحل کنددیگردانشمنداست) لذاحکومت اسلامی [اولی الامر..]فردی نیست وباتوجه به ادامه همان آیه شریفه سخت ازاطاعت ازفردوحکومت فردی بهرعنوان ودرهرلباس وباهرچهره ای که باشد بیزارومتنفراست وضدیّت دارد ولواین فرد،دانشمند اسلامی، فقیه(فقه دان)یاریاضی دان، شمیدان،فیلسوف، مفسرقرآن ویاهرفردی باهرتوان ودرجه علمی که باشد(تاچه رسدبه نوادگان ابوجهل وخوارج…)درنتیجه لاشخوران وشهوترانان وقدرت پرستان ویزیدصفتان وپیروان ابولهب ووابوجهل وعبدا…ابی همانا ضد دین وقرآن واسلام حکومت اسلامی بوده وهستندوخواهند بود همانطورکه درشعارشان هم بصراحت وعلنی باسوء استفاده ازناآگاهیهای ملّت مظلوم وزیرستم بنحوشفاف بیان واعلام میدارند(مرگ برضدولایت فقیه یعنی مرگ برحکومت اسلامی،مرگ بر قرآن،مرگ بردین اسلام…ومثل فرعون وفرعونیان […..ان ربّک….]هرکه باولایت فقیه ضداست محکوم به نابودی است میگویندکه طبیعت دیکتاتوری وفعون صفتان هم همین است وبیشترازآن انتظارنمیرودچون اگر طبیعت مستکبران ومترفان وظالمین وستمکاران چنین نمی بود نیازی به ظهورپیامبران خاصتاً محمدمصطفی(ص) واسلام وقرآن نمی بود…. فلذاازآنجائی که حضرات عالی بهترازقشرناآگاه که بدورازمنجلاب اندیشه وافکار پلیدولایت فقیه بوده اندوخباثت آن رابااندازه شماکه مدتهای مدیدی درجوارشان بوده ایدنمیفهمندازیکسو،واز سوی دیگرنظربه اینکه شعاراصلاحات راعلم کرده ایدامیدوارم اندگی به اصلاح افکارواندیشه واعتقادادت خودتونهم بپردازید…/ والسلام علی من التبع الهدا ومن ا…التوفیق

 17. آقای کروبی ، مردونه این بیانیه را کی برات نوشته ؟!؟!؟!؟

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: