برنامه‌ي کامل جام جهاني 2010


فدراسيون بين المللي فوتبال در آخرين شماره از نشريه فيفا، برنامه‌ي كامل رقابت‌هاي جام جهاني را اعلام کرد.

به گزارش ايسنا، اين رقابتها از روز 21 خرداد با ديدار تيم هاي ملي آفريقاي جنوبي و مکزيک آغاز خواهد شد و يکشنبه شب 20 تير با انجام ديدار فينال به پايان مي رسد.

گروه A. آفريقاي جنوبي. مکزيک. اروگوئه. فرانسه

آفريقاي جنوبي – مکزيک ؛ ژوهانسبورگ، جمعه 21 خرداد 89 ،ساعت 17:30 به وقت ايران (بازي افتتاحيه)

اروگوئه – فرانسه ؛ کيپ تاون، جمعه 21خرداد 89 ،ساعت 22 به وقت ايران

آفريقاي جنوبي – اروگوئه ؛ پرتوريا، چهارشنبه 26 خرداد 89 ، ساعت 22 به وقت ايران

فرانسه – مکزيک ؛ پولوکوانه ، پنج‌شنبه 27 خرداد 89 ، ساعت 15 به وقت ايران

مکزيک – اروگوئه ؛ روشتنبرگ، سه‌شنبه 1 تير 89 ، ساعت 17:30 به وقت ايران

فرانسه – آفريقاي جنوبي ؛ مانگوئانگ، سه‌شنبه 1 تير 89، ساعت 17:30 به وقت ايران

گروه B. آرژانتين. نيجريه. کره جنوبي. يونان

آرژانتين – نيجريه ؛ ژوهانسبورگ، شنبه 22 خرداد 89، ساعت 15 به وقت ايران

کره جنوبي – يونان ؛ بندر اليزابت، شنبه 22 خرداد 89، ساعت 17:30 به وقت ايران

يونان – نيجريه ؛ مانگوئانگ، پنج‌شنبه 27 خرداد 89، ساعت 17:30 به وقت ايران

آرژانتين – کره جنوبي ؛ ژوهانسبورگ، پنج‌شنبه 27 خرداد 89، ساعت 22 به وقت ايران

نيجريه – کره جنوبي ؛ دوربان، سه‌شنبه 1 تير 89، ساعت 22 به وقت ايران

يونان – آرژانتين ؛ پولوکوانه، سه‌شنبه 1 تير 89، ساعت 22 به وقت ايران

گروه C. انگليس. آمريکا. الجزاير. اسلوني

انگليس – آمريکا ؛ روشتنبورگ، شنبه 22 خرداد 89، ساعت 22 به وقت ايران

الجزاير – اسلوني ؛ پولوکوانه، يک‌شنبه 23 خرداد 89، ساعت 15 به وقت ايران

اسلوني – آمريکا ؛ ژوهانسبورگ، جمعه 28 خرداد 89، ساعت 17:30 به وقت ايران

انگلستان – الجزاير ؛ کيپ‌تاون، جمعه 28 خرداد 89، ساعت 22 به وقت ايران

اسلوني – انگلستان ؛ بندر اليزابت، چهارشنبه 2 تير 89، ساعت 17:30 به وقت ايران

آمريکا – الجزاير ؛ پرتوريا، چهارشنبه 2 تير 89، ساعت 17:30 به وقت ايران

گروه D. آلمان. استراليا. صربستان. غنا

آلمان – استراليا ؛ دوربان، يک‌شنبه 23 خرداد 89، ساعت 17:30 به وقت ايران

صربستان – غنا ؛ پرتوريا، يک‌شنبه 23 خرداد 89، ساعت 22 به وقت ايران

آلمان – صربستان ؛ بندر اليزابت، جمعه 28 خرداد 89، ساعت 15 به وقت ايران

غنا – استراليا ؛ روشتنبورگ، شنبه 29 خرداد 89، ساعت 15 به وقت ايران

غنا – آلمان ؛ ژوهانسبورگ، چهارشنبه 2 تير 89، ساعت 22 به وقت ايران

استراليا – صربستان ؛ نلسپروئيت، چهارشنبه 2 تير 89، ساعت 22 به وقت ايران

گروه E. هلند. دانمارک. ژاپن. کامرون

هلند – دانمارک ؛ ژوهانسبورگ، دو‌شنبه 24 خرداد 89، ساعت 15 به وقت ايران

ژاپن – کامرون ؛ مانگوئانگ ، دوشنبه 24 خرداد 89، ساعت 17:30 به وقت ايران

هلند – ژاپن ؛ دوربان، شنبه 29 خرداد 89، ساعت 17:30 به وقت ايران

کامرون – دانمارک ؛ پرتوريا، شنبه 29خرداد 89، ساعت 22 به وقت ايران

دانمارک – ژاپن ؛ روشتنبرگ، پنج‌شنبه 3 تير 89، ساعت 22 به وقت ايران

کامرون – هلند ؛ کيپ تاون، پنج‌شنبه 3 تير 89، ساعت 22 به وقت ايران

گروه F. ايتاليا. پاراگوئه. نيوزيلند. اسلواکي

ايتاليا – پاراگوئه ؛ کيپ تاون، دوشنبه 24 خرداد 89، ساعت 22 به وقت ايران

نيوزيلند – اسلواکي ؛ روشتنبرگ، سه‌شنبه 25 خرداد 89، ساعت 15 به وقت ايران

اسلواکي – پاراگوئه ؛ مانگوائنگ، يک‌شنبه 30 خرداد 89، ساعت 15 به وقت ايران

ايتاليا – نيوزيلند ؛ نلسپروئيت، يک‌شنبه 30 خرداد 89، ساعت 17:30 به وقت ايران

اسلواکي – ايتاليا ؛ ژوهانسبورگ، پنج‌شنبه 3 تير 89، ساعت 17:30 به وقت ايران

پاراگوئه – نيوزيلند ؛ پولوکوانه، پنج‌شنبه 3 تير 89، ساعت 17:30 به وقت ايران

گروه G. برزيل. کره شمالي. ساحل عاج. پرتغال

ساحل عاج – پرتغال ؛ بندر اليزابت، سه‌شنبه 25 خرداد 89، ساعت 17:30 به وقت ايران

برزيل – کره شمالي ؛ ژوهانسبورگ، سه‌شنبه 25 خرداد 89، ساعت 22 به وقت ايران

برزيل – ساحل عاج؛ ژوهانسبورگ، يک‌شنبه 30 خرداد 89، ساعت 22 به وقت ايران

پرتغال – کره شمالي ؛ کيپ تاون، دوشنبه 31 خرداد 89، ساعت 15 به وقت ايران

پرتغال – برزيل ؛ دوربان، جمعه 4 تير 89، ساعت 17:30 به وقت ايران

کره شمالي – ساحل عاج ؛ نلسپروئيت، جمعه 4 تير 89، ساعت 17:30 به وقت ايران

گروه H. اسپانيا. سوئيس. هندوراس. شيلي

هندوراس – شيلي ؛ نلسپروئيت، چهارشنبه 26 خرداد 89، ساعت 15 به وقت ايران

اسپانيا – سوئيس ؛ دوربان، چهارشنبه 26 خرداد 89، ساعت 17:30 به وقت ايران

شيلي – سوئيس؛ بندر اليزابت، دوشنبه 31 خرداد 89، ساعت 17:30 به وقت ايران

اسپانيا – هندوراس ؛ ژوهانسبورگ، دوشنبه 31 خرداد 89، ساعت 22 به وقت ايران

شيلي – اسپانيا ؛ پرتوريا، جمعه 4 تير 89، ساعت 22 به وقت ايران

سوئيس – هندوراس؛ مانگوئانگ، جمعه 4 تير 89، ساعت 22 به وقت ايران

**دور يک هشتم نهايي

1-تيم اول گروه A-تيم دوم گروه B، بندر اليزابت، شنبه 5 تير 1389، ساعت 17:30 به وقت ايران

2-تيم اول گروه C –تيم دوم گروه D، روشتنبورگ ،شنبه 5 تير 1389، ساعت 22 به وقت ايران

3-تيم اول گروه D-تيم دوم گروه C، مانگوئانگ، يکشنبه 6 تير 1389، ساعت 17:30 به وقت ايران

4-تيم اول گروه B-تيم دوم گروه A، ژوهانسبورگ ، يکشنبه 6 تير 1389، ساعت 22 به وقت ايران

5-تيم اول گروه E-تيم دوم گروه F، دوربان ،دوشنبه 7 تير 1389، ساعت 17:30 به وقت ايران

6-تيم اول گروه G-تيم دوم گروه H، ژوهانسبورگ ،دوشنبه 7 تير 1389 ، ساعت 22 به وقت ايران

7-تيم اول گروه F-تيم دوم گروه E،پرتوريا ،سه شنبه 8 تير 1389، ساعت 17:30 به وقت ايران

8-تيم اول گروه H-تيم دوم گروه G،کيپ تاون ،سه شنبه 8 تير 1389 ، ساعت 22 به وقت ايران

**دور يک چهارم نهايي

A-برنده بازي 5 –برنده بازي 6 ،بندر اليزابت-جمعه 11 تير 1389 ، ساعت 17:30 به وقت ايران

B-برنده بازي 1 –برنده بازي 2 ،ژوهانسبورگ ،جمعه 11 تير 1389، ساعت 22 به وقت ايران

C-برنده بازي 3-برنده بازي 4 ،کيپ تاون،شنبه 12 تير 1389، ساعت 17:30 به وقت ايران

D-برنده بازي 7-برنده بازي 8 ، ژوهانسبورگ،شنبه 12 تير 1389، ساعت 22 به وقت ايران

**دور نيمه نهايي

برنده بازي A و B،کيپ تاون ،سه شنبه 15 تير 1389، ساعت 22 به وقت ايران

برنده بازي C و D،دوربان ،چهار شنبه 16 تير 1389، ساعت 22 به وقت ايران

ديدار رده بندي ،بندر اليزابت،شنبه 19 تير 1389 ،،ساعت 22 به وقت ايران

ديدار نهايي،ژوهانسبورگ ،يکشنبه 20 تير 1389 ، ساعت 22 به وقت ايران

Advertisements

5 پاسخ

  1. مرگ بر اصل ولایت فقیه

  2. مرگ بر ولی سفیه قاتل :خامنه ای

  3. آقا دستتون درد نکنه

    مرگ بر خامنه ایه قاتل

  4. هرچی بالایی ها گفتن واسه خودشون، نه ما نه رهبر همچین هدیه ای رو قبول نداریم، این جور هدیه ها واسه خودتون، خانوادتون و دوستاتون

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: